Blog

Kracht

Yoga wordt vaak in verband gebracht met ontspanning. Misschien is dit voor jou een reden geweest om aan yoga te beginnen. Je hebt op de een of andere manier gemerkt dat je in je leven te weinig tot ontspanning kunt komen en je gaat op zoek naar een nieuw evenwicht. Het evenwicht tussen spanning en ontspanning kunnen we noemen: de juiste spanning. Welke rol speelt je kracht daarin?

Kracht en yoga
Kracht stelt je in staat om veranderingen te weeg te brengen. Wat in beweging is kun je met kracht tot stilstand brengen en wat vast zit kan met kracht in beweging gebracht worden. Kracht kan je in staat stellen om je eigen doelen te verwezenlijken. Dit hangt samen met de aanwezige kracht en je gebruik daarvan. Heb je een sterke persoonlijkheid, dan zul je meestal wel je doel bereiken.

Kracht kan in de yogales op verschillende manieren tot uitdrukking komen. We kennen de lichaamskracht. In de wat zwaardere yogaoefeningen zul je je eigen lichaamskracht bewust kunnen worden. Houd je een houding langer vast dan wat je op dit moment aankan, dan zul je waarschijnlijk gebruik gaan maken van een andere kracht: je wilskracht. We kunnen dit beschouwen als een aanvulling op je lichaamskracht. Daarnaast kennen we in de yoga de kracht van de aandacht of de concentratie.

Wilskracht en concentratie
Wilskracht is een extra energie. Uit angst dat je je doel niet op gewone wijze zult bereiken, kun je op deze extra energie een beroep doen. De wil om iets te bereiken kan soms tegen het gezonde verstand ingaan. Je krijgt signalen dat je op dit moment aan ervaring tekort schiet, dat tekort vul je aan door gebruik te maken van je wilskracht. Het onvermogen om de mogelijkheden van dit moment te accepteren wordt dan heel duidelijk. Als je deze kracht gebruikt in de yogales, dan kan dit averechts werken, het leidt tot frustratie en misschien tot blessures. De kans bestaat dat je hierdoor meer met jezelf in gevecht raakt en niet dichter bij het doel van de ontspanning komt.

Misschien ben je erg gewend om op je wilskracht te vertrouwen. Bij alles wat je doet maak je gebruik van deze extra energie. Daaruit blijkt een gebrek aan vertrouwen in jezelf en je eigen mogelijkheden. Een veelvuldig gebruik van deze extra energie kan leiden tot uitputting en je loopt het risico om vroeger of later opgebrand te zijn.

Concentratie geeft een samenbundeling van je energie op het gestelde doel. Je kunt het vergelijken met het brandpunt van een vergrootglas. In het brandpunt kan zonlicht zo sterk samengebundeld worden dat door de hitte vuur ontstaat.

In de concentratie verdiep je je alleen in het hier en nu. Beheers je de samenbundeling van je energie eenmaal, dan kun je het in de meest uiteenlopende situaties toepassen. Het is een instrument geworden, een techniek die niet meer in verband staat met je persoonlijke doeleinden, net zoals een vergrootglas het zelfde werkt ongeacht het voorwerp dat je wilt vergroten.

De juiste inzet
Misschien ga je in je beoefening van de Hatha-yoga er vanuit dat je 'goed je best moet doen' als je een asana als moeilijk ervaart. Dit roept de vraag op naar de juiste inzet.

Yoga betekent 'juk'. Het onder het juk brengen van de verschillende krachten (emoties, agressie enz.) die in je werken vraagt een bepaalde mate van inspanning van je. Oude gewoontes zijn soms sterk ingeslepen en het vraagt inzet om die te veranderen. Het gaat niet van zelf. Deelnemen aan de les gaat soms ook niet van zelf. Je moet jezelf misschien er toe aanzetten om te komen. Als het koud en slecht weer is heb je wellicht meer zin om thuis te blijven. Voel je je een keer niet zo goed, of ben je  verkouden, dan kan dat soms een aanleiding zijn niet te gaan. Ga je er dan vanuit dat je dan niet in staat bent om de oefeningen 'goed' mee te doen? Onwillekeurig ben je dan in de yoga nog gericht op een bepaald resultaat: je gaat uit van een 'goed' en 'fout'.

De juiste inzet is die inzet waarbij je steeds uitgaat van de mogelijkheden van dit moment. In de concentratie word je je mogelijkheden ten volle bewust. Ook al ben je zwak, ziek of misselijk, oefen je yoga met de juiste inzet, dan verandert er iets.