Blog

Toewijding

Je kunt de Hatha-yoga beschouwen als een manier om je lichaam in conditie te houden. Dit is een oppervlakkige manier om met de yogaoefeningen om te gaan. Ben je toegewijd aan de yoga, dat wil zeggen je voert de oefeningen met zorg, aandacht en liefde uit, dan zul je ontdekken dat er meer is. De yoga kan je dan helpen om in evenwicht te komen.

Krachten
Je hebt misschien tot nu ontdekt hoe er allerlei krachten werkzaam zijn (aantrekken en afstoten) die je in beweging kunnen brengen. Het zijn krachten die uiteindelijk in jezelf besloten liggen. Misschien heb je ook ontdekt dat je 'wil' je een kracht geeft, waardoor je in staat bent om invloed uit te oefenen op je eigen leven. Je bent geen speelbal meer van lasten en lusten, maar je geeft je leven vorm door vanuit je eigen kracht te handelen. Heel kernachtig komt dit tot uitdrukking in het gezegde: waar een wil is, is een weg. Het gaan van die weg hoeft overigens niet gepaard te gaan met geweld noch jegens jezelf, noch jegens anderen. De wil schept duidelijkheid. Het zegt verder niets over de vorm die wordt gekozen om het gestelde doel te bereiken. Kun je nu de kracht van je wil combineren met de zorg en liefde, aandacht van het hart? Als dat zo is, oefen je met de juiste inzet én oefen je met toewijding.

Voelen
Door met zorg, liefde en aandacht te oefenen verandert het doen van lichamelijke oefeningen, alsof het een soort langzame gymnastiek is, in yoga. Je zult daardoor op een andere manier met je zelf, met je lichaam om leren gaan. Je zult hierdoor beter kunnen gaan voelen wat een oefening bij je teweeg brengt, dit betreft zowel de lichamelijke veranderingen als de veranderingen in je innerlijke gesteldheid. Stel dus jezelf regelmatig de vraag: Hoe voel ik me hierbij? Op die manier kun je gaan ontdekken wat 'goed' voor jou is en wat je dient te vermijden. Daardoor kun je langzamerhand meer in evenwicht komen. Je hoeft je in de yoga niet meer te bewijzen.

Als je de vraag 'hoe voel ik me hierbij' ook buiten de yogales aan jezelf stelt, kan dit tot gevolg hebben dat je soms andere keuzes gaat maken in je leven. Of je wel of niet in evenwicht bent, kun je alléén maar opmerken door te voelen. Dit geldt voor lichamelijke veran-deringen in je evenwicht, zoals het koud hebben of honger hebben, als ook voor de veranderingen in je innerlijke gesteldheid, zoals je ergens niet op je gemak voelen. Sta je open voor dergelijke gevoelens?

Open stellen
Om werkelijk te kunnen voelen dien je je open te stellen voor wat er in je omgaat. Contact maken met je eigen gevoelens vraagt soms moed, vraagt ook toewijding. Het lijkt of de woorden 'Waar een wil is, is een weg' vaak vooral geleid hebben tot het maar niet meer voelen van de eigen pijn of de eigen beperkingen. Het doel werd belangrijker dan de weg. Er zijn manieren om weer te ontdekken wat nu het verschil is tussen voor jezelf open te staan of je voor je eigen gevoelens af te sluiten.

Open en gesloten
Ga in kleermakers zit op de grond zitten, of ga rechtop op een stoel zitten. Vouw je handen en plaats deze tegen de achterkant van je hoofd. Breng je ellebogen opzij. Word je in deze houding bewust van de ruimte. Adem rustig door in deze houding. Beweeg de ellebogen voor je gezicht naar elkaar toe. Voel hoe je je in die houding gaat afsluiten. Beweeg je kin in de richting van je borst. Je sluit je nog meer af. Blijf door ademen en buig je dan in een grote beweging voorover. Als je op de grond zit, gaat je hoofd in de richting van de vloer, zit je op een stoel, dan komt je buik bij je bovenbenen, je laat je ellebogen langs je benen zakken. Voel hoe je je nog meer afsluit. Kom rustig vanuit die houding weer omhoog. Je laat in die beweging je ellebogen weer zo dicht mogelijk bij elkaar komen en je kin houd je tegen je borst. Pas als je weer rechtop zit til je het hoofd op en beweeg je je ellebogen weer uit elkaar. Voel hoe je je in die beweging geleidelijk aan weer opent. Herhaal de beweging een paar keer en voel hoe je het beste kunt ademen. Let steeds meer op het verschil in je gevoel tussen je sluiten en je openen. Is er iets in je dat zich kan openen? Rond af, leg je handen opengedraaid op je benen en voel na.

Stel je open voor wat in je leeft.