Blog

Jezelf uitdrukken

In de Hatha-yoga liggen de houdingen min of meer vast. Wanneer je de verschillende boeken er op na slaat, zul je een aantal afbeeldingen zien die op elkaar lijken. Neem je in de oefening alleen een houding aan of ben je je ervan bewust dat je jezelf daarin uitdrukt?

Eigen mogelijkheden
In de beoefening van de Hatha-yoga is het heel belangrijk om je steeds opnieuw bewust te worden van je eigen mogelijkheden. Het is verleidelijk om je vooral bewust te worden van je beperkingen, als je jezelf vergelijkt met anderen. Maar je kunt je in de houding of beweging ook juist bewust worden van je kracht, je lenigheid, je ademhaling, je spieren, je gevoelens, kortom van wie jij bent op juist dit moment van je bestaan. Als je daar de tijd voor neemt, kun je je bewust worden van je lichaam en je gevoelens in een bepaalde houding, tot in de kleinste details.

Op den duur zul je je lichaam kunnen beschouwen als een volledige uitdrukking van jezelf. Alles wat je ooit hebt meegemaakt heeft ergens een spoor in je achter gelaten.

Vorm en inhoud
In ons dagelijks leven zijn vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vorm van een vaas bepaalt de inhoud. De vorm is concreet en tastbaar, de inhoud is de ruimte die door de vorm ontstaat. In het menselijke bestaan is het niet anders, ook daar zijn vorm en inhoud met elkaar verbonden. Zodra je je anders voelt, zie je er anders uit, of zodra je je houding verandert, voel je je anders.

Ieder mens is een onvergelijkbare grootheid en ziet er dan ook anders uit. Geen vingerafdruk is hetzelfde. Uitgaande van de individuele mogelijkheden en de onderlinge verschillen, kan het niet anders dan dat ieder mens in de yogahoudingen tot een eigen uitdrukking komt. Ook al doe je samen dezelfde oefening, ieder doet het toch op eigen wijze. Deze 'eigen wijze' beperkt zich niet tot de uiterlijke vorm. Ieder mens zal van zichzelf op geheel eigen wijze in een houding bewust worden. 

De grote verscheidenheid van de yogahoudingen geven je de gelegenheid om je van verschillende kanten van jezelf bewust te worden.  Zo leer je jezelf steeds beter kennen.

Oude beelden bewust worden
In de houdingen of in de ontspanning daarna kunnen soms beelden of herinneringen opkomen. De houdingen kunnen je helpen om 'oud zeer' bewust te worden. Dit kan wel eens een pijnlijke ervaring zijn. Je wordt weer geconfronteerd met oud verdriet. De kans hierop is groter naarmate je meer in staat bent om in een houding of beweging ontvankelijk te zijn voor innerlijke veranderingen. Als er sprake is van dergelijke herinneringen, laat ze dan voor zover mogelijk in jezelf toe zonder er in op te gaan. Je kunt deze neutraliteit oefenen door bij het zien van beelden of herinneringen bewust te blijven van de manier waarop je ademt. Een rustige diepe ademhaling heeft een kalmerende invloed op je zenuwstelsel, en je zult dan beter in staat zijn om de pijn weer onder ogen te zien. Verwar deze beelden en herinneringen niet met jeZelf. Ze komen weliswaar in je naar boven, je wordt je er van bewust, maar je bent er ook toeschouwer van. 

Het loslaten van overbodige beelden en herinneringen, gevoelens en sensaties brengt je steeds dichter bij jeZelf. Je hoeft je immers niet langer meer met die oude pijn te vereenzelvigen, gebukt te gaan onder je verleden.

JeZelf worden is geen doel dat je in de toekomst kunt plaatsen. Je drukt jeZelf uit in iedere houding en beweging of gebaar en je kunt je daar van bewust worden, ieder moment opnieuw. Dit heeft niets te maken met de mate van geoefendheid. Een ieder drukt zichZelf op eigen wijze uit. Het verschil zit er in of je je hiervan bewust bent of niet.

Is er verschil tussen wat je voelt en hoe je je uitdrukt?

De leeuw
Ga in kleermakerszit of op je knieën zitten. Leg je handen plat op je knieën. Strek je armen, strek en spreid je vingers. Strek je keel, open je mond en steek je tong uit, het puntje van je tong beweeg je naar je kin. Open ook je ogen, kijk omhoog en naar achteren. Adem in die houding diep in en uit. Eventueel maak je geluid, brul je als een leeuw. Word van jezelf bewust, welke emoties roept deze houding in je op? Verschuif dan je aandacht, wat toon je nu? Hoe druk je jeZelf uit?