Blog

Vormgeven en Yoga

De beoefening van de Hatha-yoga kan je helpen om je bewust te worden van je kijk op je wereld en op je eigen mogelijkheden. Het beeld dat je hebt van jezelf en van de wereld waarin je leeft, beïnvloedt de mogelijkheden die je hebt. Zie je jezelf verkeerd, dan zal dat blijken uit hetgeen je ervaart wanneer je een Hatha-yoga houding uitvoert. Aan de hand van je ervaring kun je het beeld bijstellen.

Hatha-yoga houdingen
Iedereen heeft in de loop van de tijd een beeld van zichzelf gevormd, je ziet jezelf op een bepaalde manier. Zo zie je jezelf misschien als een heel stijf of een heel lenig mens.

In de beoefening van de Hatha-yoga neem je binnen je eigen mogelijkheden (stijf of lenig) lichaamshoudingen aan, dit zijn de asana's. De vorm van die houdingen ligt min of meer vast. Daarmee verschaffen de houdingen je een concentratiepunt. Je geest springt nu niet als een aap alle kanten op. Je stelt je in op een doel. Het doel ligt niet in de verre toekomst, maar zeer nabij. Je kiest een yogahouding, je stelt je de weg voor die je dient af te leggen om in die houding uit te komen, en je voert de houding uit. Indien nodig wordt het beeld dat je van jezelf hebt, door het leven gecorrigeerd. Je kunt het beter of slechter dan je verwacht had. Je zult kunnen merken dat het samenvoegen (onder het juk brengen) van je geest en je lichaam en je ademhaling een rustgevende werking heeft.

In de houding concentreer je je vervolgens op de overbodige spanning. Die laat je zoveel mogelijk los. Ook het loslaten van de overbodige spanning is een concentratieoefening. Lichaam, geest en ademhaling worden samengevoegd tot één ervaring waaraan je verschillende kanten kunt onderscheiden. Feitelijk ervaar je de volheid van het leven in de grote beperking tot één houding en één enkele gedachte. Juist door de beperking - je maakt je geest als het ware leeg- zul je ruimte kunnen gaan ervaren. Hoe zie je jezelf nu? Verandert in de ontspanning je kijk op je wereld?

Vervolmaking van je houding
In de yogahouding kun je je bijvoorbeeld concentreren op je ademhaling. Je zult dan beweging opmerken die aanvoelt als uitzetten en inkrimpen. Die beweging kun je gebruiken om je houding verder te vervolmaken. Niet als een doel dat je in de toekomst plaatst, maar in het hier en nu van de houding zelf. De beweging van de inademing kun je gebruiken om jezelf in een houding te verlengen, je ruggegraat langer te laten worden. De beweging van de uitademing kun je gebruiken om in een houding  (afhankelijk van de houding) je verder te buigen (voorover of achterover, links of rechts) of je verder te draaien. 

In plaats van je wilskracht te gebruiken geef je jezelf heel korte en duidelijke instructies, of vormgevende beelden: je ziet jezelf langer worden en je ziet jezelf buigen of draaien. Merk je dat je buiten adem raakt, onderzoek dan of je je onwillekeurig misschien toch teveel inzet. Ga bij jezelf na of je de adem kunt laten 'stromen' en of je het woord adem 'halen' niet te letterlijk opvat. Merk op hoe je in de houding verandert. In de beperking tot één houding en één enkel beeld (verlengen, buigen of draaien) openbaart zich het leven als een stroom van verandering. Kun je meegaan in die stroom? Als je voldoende ervaring met de houding hebt opgedaan, dan kun je die afronden en navoelen.

Vervolmaking van je handelen
Ook in je gewone leven heeft de manier waarop je tegen jezelf en je wereld aankijkt invloed op het resultaat van je handelen. Je kunt je visie op jezelf en je wereld kritisch onderzoeken. Als je er oplet, merk je hoe je geest tijdens gewone handelingen voortdurend heen en weer 'springt'. Gedachten die gericht zijn tegen het uiteindelijk resultaat, zoals twijfel, werpen in je handelingen hun schaduw vooruit en hebben een even sterk vormgevende werking als gedachten die je handelingen ondersteunen. Je kunt je daarentegen ook helemaal gaan richten op wat je nu doet: met volle aandacht handelen zoals je eten bereiden, het toilet schoonmaken, je rekeningen betalen. Ga uit van wat er nu mogelijk is. 

Evenals door herhaling in de Hatha-yoga je vertrouwen kan groeien, kan dat ook gebeuren in je dagelijks leven als je oefent met andere gedachten over jezelf en je wereld.

Word je steeds meer bewust van de manier waarop je jezelf en je wereld ziet.