Blog

Eenheid

Beoefening van de Hatha-yoga heeft oorspronkelijk tot doel om tot een andere bewustzijnstoestand te komen. Dit zouden we kunnen beschrijven als de ervaring van één te zijn met het geheel.

Bewustzijn
Je kunt tijdens de beoefening van de yoga je aandacht heel verschillend richten. Je kunt je laten afleiden door de gedachten die in je opkomen, je onrustige geest zorgt altijd wel voor vertier en vermaak. Op zo'n moment is je bewustzijn dan ook gevuld met hetgeen zich aandient: zorgen, irritaties enz. Terwijl je het ene doet (bijvoorbeeld een yogahouding of een andere activiteit) ben je met je gedachten heel ergens anders. Je kunt je laten afleiden door de geluiden om je heen, dan is je bewustzijn gevuld met gedachten die in je opkomen naar aanleiding van de geluiden die je hoort. De afleiding is soms aangenaam of soms onaangenaam, maar je bewustzijn valt niet samen met wat je doet. Er is geen eenheid.

Naarmate je je denken beter beheerst kun je je aandacht beter gaan sturen. Je kunt je aandacht richten op het contact dat je met de aarde maakt, of je aandacht richten op de beweging van de ademhaling. Dan zal je bewustzijn gevuld worden met gedachten over de aarde of over de ademhaling. Op zo'n moment kun je eenheid ervaren: je valt als het ware samen met wat je doet en met wat voor jou op dat moment belangrijk is.

Wereldbeeld
Hoe kijk je tegen je wereld aan? Je wordt ieder moment van de dag overladen met informatie. Deze informatie, of prikkels komen tot je via je zintuigen: je kunt horen, zien, proeven, voelen, en ruiken.

Van jongs af aan leer je om die prikkels te ordenen en te duiden, en na verloop van tijd weet je wat wel en wat niet belangrijk voor je is. Kom je in een voor jouw totaal nieuwe omgeving, je verhuist bijvoorbeeld van het platteland naar de stad of omgekeerd, dan zul je moeten wennen aan de nieuwe geluiden om je heen. In het begin zul je in de stad nog wakker worden van de tram, maar na verloop van tijd slaap je daar door heen, je bent er aan gewend geraakt. Je hebt je een nieuw beeld van de werkelijkheid gevormd waarin de geluiden van de tram een plaats hebben gekregen.

Zo vormt ieder mens op grond van zijn ervaring zich een eigen beeld van de wereld. Een boswachter beziet een bos met heel andere ogen als iemand uit de stad. Door je bewust te worden van je denkbeelden over de wereld, is verandering mogelijk. Verander je namelijk je denkbeelden dan verandert ook je ervaring van je wereld. Immers: jezelf en je wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, twee kanten van één medaille. Er wordt niet voor niets gezegd: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Is er in je kijk op de wereld sprake van verbondenheid? Ben je je er bijvoorbeeld van bewust dat je opgebouwd bent uit de voedingsstoffen die je tot je neemt? Ben je je ervan bewust hoe je handelen gevolgen heeft voor anderen en je omgeving? Sta eens stil bij de volgende gedachte:

Ik ben deel van het geheel.

Ademen in de ruimte
Je gaat in kleermakerszit zitten. Plaats je handen op je knieën. Je kunt je handen open draaien en de duim tegen de top van je wijsvinger plaatsen. Strek de overige drie vingers op een ontspannen manier. Richt je aandacht op je rug en laat je rug lang worden. Strek je nek en laat je kin een klein beetje in de richting van je borst wijzen. Naar eigen voorkeur houd je de ogen open of dicht. Volg dan het stromen van je adem. Houd nu het volgende in je gedachten: tijdens het ademen stroomt de adem die binnen is naar buiten en stroomt de lucht die buiten was als adem naar binnen. Er vindt een wisselwerking plaats tussen buiten en binnen en binnen en buiten: er is geen vaste grens. Het stroomt voortdurend in elkaar over.

Stel je voor hoe de adem die uitstroomt, zich verspreidt door de ruimte waarin je je bevindt. Het verspreidt zich nog verder, via allerlei wegen komt het buiten in de onmetelijke ruimte. De adem verspreidt zich grenzeloos. En stel je voor hoe de lucht vanuit die onmetelijke ruimte ook weer via allerlei wegen bij de inademing als adem naar binnen stroomt.