Blog

Verschilsbewustwording

Je kunt de Hatha-yoga houdingen van veel verschillende kanten benaderen. Iedere bena-dering heeft zijn eigen waarde en kan bijdragen aan een nieuwe bewustwording van het geheel. Bestaat er een 'ware' benadering?

Eén Yoga
In de loop van de tijd zijn in het land van oorsprong van de Yoga, India, vele verschillende vormen van yoga tot ontwikkeling gekomen. Zoals Karma-yoga (de yoga van het onthechte handelen), Bhakti-yoga (de yoga van de toewijding aan God), Jnana-yoga (de yoga van de juiste kennis), Hatha-yoga (de yoga van de lichaamsbeheersing), Raja-yoga (de yoga volgens de 'koninklijke weg', bestaande uit 8 opeenvolgende stappen) enz.

In het westen ontstaan vervolgens weer nieuwe indelingen, enerzijds samenhangend met degene die de yoga onderwijst en anderzijds samenhangend met voor wie de yoga bedoeld is. Zo is enerzijds bijvoorbeeld de Iyengar yoga en de Saswitha yoga ontstaan. Anderzijds  is de yoga voor bijvoorbeeld ouderen, kinderen, gehandicapten en voor zwangere vrouwen ontwikkeld. Het lijkt een veelheid, maar het zijn in feite verschillende vormen van hetzelfde. Het hangt samen met het gegeven dat mensen verschillend zijn. Wat voor de ene mens de juiste weg is, is voor de andere mens niet de juiste weg. Het doel van de yoga is in alle gevallen hetzelfde: te komen tot een verandering in het bewustzijn. Het beperkende 'ego' bewustzijn kan met behulp van de yoga veranderen in een totaal bewustzijn.

Veelheid-eenheid
Het onderwerp van dit yoganieuws is 'verschilsbewustwording. Wat betekent dit? We kennen dít doordat het verschilt van dát, we spreken van 'groot' omdat iets anders 'klein' is, 'dik' dankzij 'dun', 'oud' dankzij 'jong' enz. Zo is er in het bewust worden sprake van een drie- eenheid: dít, dát en het verschil daar tussen. Alle drie zijn even belangrijk: zonder het verschil zouden dít en dát samenvallen. 

In het 'ego' bewustzijn krijgt je eigen deel het grootste gewicht, zo denk ík er over. Je vergeet daarbij gemakshalve dat je eigen mening alleen maar kan bestaan dankzij de mening van een ander en het verschil tussen beide meningen. Is jouw 'ik' het belangrijkste, dan verlies je de samenhang met het geheel uit het oog. In de drie-eenheid zijn 'deel', 'geheel' en het verschil daartussen even belangrijk.

In de beoefening van de Hatha-yoga kun je je van de  verschillende kanten van jezelf bewust worden, zoals:

                je verbondenheid met de aarde,

                je lust om te bewegen,

                je lichamelijke kracht om vorm te geven,

                je toewijding, de manier waarop je jezelf in houding en beweging uitdrukt,

                je mentale kracht om vorm te geven, 

                je mogelijkheid om je deel te voelen van het geheel.

Het bewust worden van de verschillen -de veelheid- opent de ogen tot het bewust worden zelf. Immers ergens is er 'iets' dat al deze verschillende kanten van jezelf gewaar wordt. Laten we dit 'iets' de toeschouwer of het 'ziende' noemen. Wanneer het 'ziende' zich helemaal richt op zichzelf, dan zul je je  -al is het maar even- bevrijd kunnen voelen van al het andere. Je komt tot eenheid.

Bewustwordingsoefening
Neem een (yoga)houding aan. Je kunt dit ook doen terwijl je zit en leest. Neem de tijd om je van de verschillende kanten van jezelf in een houding bewust te worden. Merk op dat het bewust worden van je contact met de aarde anders aanvoelt als het bewust worden van de beweging van je adem. Vraagt je houding kracht? Hoe voelt dat? Voel het verschil tussen aarden en kracht, en tussen beweging en kracht. Voel je in je houding een zekere mate van toewijding? Hoe kom je in je houding tot uitdrukking? Neem de tijd om al deze onderlinge verschillen te voelen. Welke rol speelt je geestelijke vermogen om vorm te geven in deze houding? Neem de tijd om je van jezelf bewust te worden als deel van het geheel. Ook hierbij beide kanten in je bewustzijn laten verschijnen, zowel deel als geheel. Tracht om steeds meer 'in het midden' te komen. 

Vereenzelvig je niet langer met al deze gevoelens maar word je zelf bewust als toeschouwer.

Zie hoe alles steeds verandert.