Blog

Vermoeidheid

Vermoeidheid wordt vaak gezien als een normale reactie na een lichamelijke of geestelijke inspanning. We zullen hier eens nader naar kijken. Is vermoeidheid inderdaad wel zo'n normale reactie op een lichamelijke of geestelijke inspanning? Je hebt misschien in je leven ook wel eens meegemaakt dat je je heel erg hebt ingespannen en toch daarna geen gevoelens van vermoeidheid hebt ervaren. Hoe kan dat nu?
Of ken je mensen in je omgeving die geen vermoeidheid schijnen te kennen, zij gaan steeds maar door en weten van geen ophouden? Of ken je de verschillen in je levenskracht: de ene keer raak je van een bepaalde taak erg moe en de volgende keer lijkt het je niet te deren.
Door er wat langer bij stil te staan is vermoeidheid opeens niet meer zo'n vanzelf-sprekend verschijnsel. Daarnaast kunnen we eens kijken of de yogabeoefening daar op de een of andere manier invloed op heeft.

Instelling
Je instelling ten aanzien van de taak die je verricht kan behoorlijk wat invloed hebben op de manier waarop je je voelt als je klaar bent. Als je van tevoren al geen zin hebt om bepaalde klusjes te doen, dan zul je waarschijnlijk eerder vermoeid raken bij wat je doet. Doe je het met plezier, dan zal het werk je niet gauw te veel zijn.
Hiermee samenhangend kan er ook nog verschil zijn tussen een taak die je helemaal uit vrije wil verricht of iets dat je opgedragen wordt. Als je zelf kunt bepalen wanneer je stopt, dan zal je de taak anders ervaren dan als je om de een of andere reden niet eerder kunt stoppen dan wanneer het klaar is.  In zo'n situatie kun je echt naar het einde toewerken en dan wegen de laatste loodjes inderdaad het zwaarst.
Het maakt ook nogal verschil of je toegerust bent voor het werk dat je doet. Hierbij kunnen we zowel denken aan geestelijk als materieel toegerust zijn voor dat werk. Als je de juiste middelen ontbreken kan een normaal karweitje al heel erg zwaar worden: zonder schroevendraaier wordt het vastschroeven van een schroef een ingewikkelde klus. Ook in geestelijk opzicht is het belangrijk dat je de juiste middelen in huis hebt om de taken te vervullen die je voor jezelf gesteld had.
We zien dus dat het belangrijk is om in evenwicht te zijn met het werk dat je doet.

Evenwicht
Bij het doen van yoga speelt het evenwicht een heel belangrijke rol. Je kunt hier ervaren hoe prettig het is om in evenwicht te zijn met wat je doet. Dit geldt in verschillende opzichten.
Het betekent aan de ene kant dat de taak die je verricht niet te zwaar voor je is. Aan de andere kant is het net zo belangrijk dat de taak niet te gemakkelijk voor je is. Je zou je eens kunnen afvragen bij het optreden van vermoeidheid of je eigenlijk te gemakkelijk werk doet. Als er in je activiteiten geen enkele uitdaging meer ligt, kan er ook vermoeidheid optreden. We zouden kunnen spreken van onderspanning.
Herken je dit ook in je yogabeoefening?

Jezelf zijn
Het fijne van yoga is dat je ieder moment kunt bepalen hoe je met de houdingen en bewegingen omgaat. Je bepaalt helemaal zelf tot hoever je gaat, hoelang je een houding vasthoudt en hoe vaak je een beweging herhaalt. Misschien dat je stimulans vindt in de mensen om je heen, maar toch ligt de beslissing bij jezelf. Je kunt dus in de omstandigheden van de yogales ervaren hoe het is als je jezelf kunt zijn. Maar je kunt ook onderzoeken wat er gebeurt als je steeds te veel van jezelf vraagt, of als je de uitdaging uit de weg gaat. In beide gevallen kun je vermoeidheid gaan ervaren.
In de yogales kun je steeds weer onderzoeken hoe je je op een bepaald moment voelt. Iedere beweging en houding kan daarin een verandering geven. Als je regelmatig yoga doet, dan ontwikkel je vanzelf je gevoeligheid voor waar je je prettig bij voelt en wat je evenwicht verstoord. Je kunt opmerken welke houdingen je rust geven en welke houdingen je juist wakker maken. Zo kom je geleidelijk aan steeds dichter bij jezelf. Misschien leer je een bepaalde manier van zijn kennen die je erg goed bevalt. Kun je ontdekken hoe je die manier van zijn in je dagelijks leven ontregelt en hoe vermoeidheid ontstaat?
Misschien merk je dan dat je het moeilijk vindt om in de verschillende situaties eerlijk voor jezelf te zijn, met wat je voelt en hoe je hiermee omgaat. Er kunnen emoties optreden. Het vraagt een behoorlijke inspanning om hetgeen er in je leeft te onderdrukken.

Kun je eerlijk met jezelf zijn?