klaproos

Privacy & Cookies

Privacy Statement

Yogacentrum Wijchen verzorgt yogalessen en daarmee samenhangende activiteiten. Hiervoor registreren wij je persoonsgegevens zodra je middels een inschrijfformulier te kennen hebt gegeven deze lessen te willen volgen. Voor de betaling hiervan vul je een machtiging automatische incasso in.

Emailadres en telefoonnummer worden gebruikt om incidenteel een nieuwsbrief te versturen en contact te onderhouden over de activiteiten die door het Yogacentrum worden ondernomen. Ook worden deze gegevens gebruikt om in geval van wijzigingen in lestijden je daarover te kunnen informeren. Daarnaast worden enkele gegevens (voor-en achternaam, start van deelname aan de yogalessen) gebruikt voor aanwezigheidslijsten.

We registreren daartoe de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats),
  • IBAN rekening,
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt. Wanneer je met ons een overeenkomst voor het volgen van de yogalessen heb gesloten dan wordt daarvoor gedurende de periode dat je lessen volgt met inachtneming van de opzegtermijn lesgeld geïnd. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat de financiële administratie 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog, indien je dit wenst, binnen 6 maanden worden vernietigd.

Cookies

Wij maken op deze site geen gebruik van cookies.

Vraag nu een proefles aan Nu aanvragen